Tagged: huế

Đám cưới Huế 1

[Ảnh] Đám cưới Huế xưa

Người Huế có lối sống chân chất, mộc mạc, giản dị, vì thế, đám cưới ở Huế thường diễn ra tiết kiệm, không quá phô trương.     Tuy nhiên, theo quan niệm xưa: “Trọng lễ...

Vua Gia Long 0

Vua Gia Long sợ gì nhất?

      Vua Gia Long, vị vua sáng lập triều Nguyễn, đã trải qua một cuộc đời nhiều thăng trầm nhất trong lịch sử Việt Nam. Sinh ra trong gia đình đế vương nhưng ngài...

Lăng Trường Diễn 0

Lăng các chúa Nguyễn

     Đã hơn 400 năm kể từ ngày chúa Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ phủ Thuận Hóa, mở đầu cho công cuộc Nam tiến, mở rộng lãnh thổ tạo nên nước Việt...