Tagged: hoàng tộc

Đám cưới Huế 1

[Ảnh] Đám cưới Huế xưa

Người Huế có lối sống chân chất, mộc mạc, giản dị, vì thế, đám cưới ở Huế thường diễn ra tiết kiệm, không quá phô trương.     Tuy nhiên, theo quan niệm xưa: “Trọng lễ...