Thánh địa Mỹ Sơn cách đây 1 thế kỷ

     Mỹ Sơn có lẽ được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ IV. Trong nhiều thế kỷ, Thánh địa này được bổ sung thêm các ngọn tháp lớn nhỏ và đã trở thành khu di tích chính của văn hóa Chămpa tại Việt Nam. Ngoài chức năng hành lễ, giúp các vương triều tiếp cận với các Thánh thần, Mỹ Sơn còn là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của các triều đại Chămpa và là nơi chôn cất các vị vua, thầy tu nhiều quyền lực. Những di vật đầu tiên được tìm thấy ghi dấu thời đại vua Bhadravarman I (Phạm Hồ Đạt) (trị vì từ năm 381 đến 413), vị vua đã xây dựng một Thánh đường để thờ cúng linga và Shiva. Mỹ Sơn chịu ảnh hưởng rất lớn của Ấn Độ cả về kiến trúc (thể hiện qua các đền tháp đang chìm đắm trong huy hoàng quá khứ), và về văn hóa–thể hiện qua các dòng bia ký bằng chữ Phạn cổ trên các tấm bia.
     Sau khi vương quốc Champa lụi tàn, Thánh địa Mỹ Sơn bị chìm trong lãng quên hàng thế kỷ, cho đến năm 1885, nó mới được người Pháp phát hiện. Mười năm sau, các nhà nghiên cứu bắt đầu thực hiện các cuộc phát quang, nghiên cứu khu di tích này.
     Trải qua chiến tranh và sự tàn phá của thời gian, dù được đầu tư bảo tồn trung tu, nhiều tháp tráng lệ đã bị phá hủy, nhiều pho tượng, bệ thờ và linga đã bị lấy về Pháp trong thời kỳ thực dân hay gần đây được chuyển tới các viện bảo tàng như Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Viện bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Chúng ta cùng xem lại loạt ảnh chụp thánh địa lúc mơi được người Pháp phát hiện cách đây hơn 1 thế kỷ.

Mỹ Sơn
Khung cảnh xung quanh thánh địa
Mỹ Sơn
Khung cảnh xung quanh thánh địa
Mỹ Sơn
Khung cảnh xung quanh thánh địa
Mỹ Sơn
Khung cảnh xung quanh thánh địa
Mỹ Sơn
Một ngọn tháp ẩn mình dưới cây cối
Mỹ Sơn
Ngọn tháp ẩn mình dưới rừng cây
Mỹ Sơn
Các nhà nghiên cứu Pháp ở Mỹ Sơn
Mỹ Sơn
Tòa tháp tráng lệ
Mỹ Sơn
Các công nhân Việt đang làm việc
Mỹ Sơn
Một tháp tráng lệ còn nguyên vẹn
Mỹ Sơn
Một tháp tráng lệ còn nguyên vẹn
Mỹ Sơn
Một góc tháp
Mỹ Sơn
Bệ thờ và các tượng thờ
Mỹ Sơn
Phù điêu ở cửa tháp
Mỹ Sơn
Các nhà nghiên cứu đang tiến hành đo đạc
Mỹ Sơn
Tháp hình lưng ngựa
Mỹ Sơn
Tượng thờ
Mỹ Sơn
Bệ thờ và các tượng thờ
Mỹ Sơn
Các bệ thờ Yoni và Linga mang hình tượng thần
Mỹ Sơn
Các bệ thờ Yoni và Linga mang hình tượng thần
Mỹ Sơn
Đồ lễ vật thờ cúng
Mỹ Sơn
Đồ lễ vật thờ cúng

Nguồn ảnh sưu tầm từ internet.

Những bài viết bạn có thể sẽ quan tâm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *