Danh mục: Sách

Gia Long và người Pháp 0

Vua Gia Long và người Pháp

Gia Long – Nguyễn Ánh là vị vua có công thống nhất Việt Nam sau gần 300 năm chia cắt và chiến tranh kể từ thời Nam Bắc triều tới hết thời Tây Sơn...

Dân tộc Chàm lược sử 0

Dân tộc Chàm lược sử

Trải qua bao nhiêu tang thương biến đổi, người dân Chàm hiện hợp thành một khối thiểu số công dân Việt Nam, sống tập trung tại những thông ấp riêng, rải rác ở các...

Phù Nam 0

Sử liệu Phù Nam

Phù Nam là một Vương quốc thành lập từ thế kỷ thứ 12 trước Dương lịch, theo sử Trung Hoa, và có thể lập quốc nhiều thế kỷ trước thời ấy. Nhưng theo các...

Angkor - Đế Thiên Đế Thích 1 0

Angkor – Đế Thiên Đế Thích

…Angkor là tiếng gọi chung cho vùng đất trong tỉnh Siem Reap, lãnh thổ Cao Miên, nơi có những đền đài xây toàn bằng đá nguyên khối chồng chất lên nhau, tạo thành một...