Lăng các chúa Nguyễn

     Đã hơn 400 năm kể từ ngày chúa Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ phủ Thuận Hóa, mở đầu cho công cuộc Nam tiến, mở rộng lãnh thổ tạo nên nước Việt Nam ngày nay. Các ngài đã chọn đất Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế làm nơi gây dựng cơ nghiệp ngàn đời và cũng là nơi an nghỉ nghìn thu.
     Trải qua bao nhiêu biến cuộc lịch sử, sự tàn phá của quân Tây Sơn và thời gian, lăng các chúa hiện nay nằm rải rác ở địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà Huế.

Lăng Trường Cơ

     Lăng Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế – Nguyễn Hoàng nằm ở địa phận xã La Khê, huyện Hương Trà (nay là làng La Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà). Nguyên trước lăng được lập ở núi Thạch Hàn, huyện Vũ Xương, Quảng Trị, về sau mới dời đến vị trí này. Lăng nằm bên tả ngạn dòng Tả Trạch, cách bờ sông chừng 300m, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km đường chim bay về phía tây-nam. Trong thời gian quân Tây Sơn chiếm giữ thành Phú Xuân, lăng mộ chúa Nguyễn Hoàng cùng lăng mộ các chúa Nguyễn khác đã bị hủy hoại. Đến đầu triều Nguyễn lăng mộ mới được xây dựng lại. Gần đây lăng đã được trùng tu và có hiện trạng như ngày nay.

     Vị trí của lăng Trường Cơ trên bản đồ Google
     Lăng nằm ngay gần đường bê tông nên chỉ cần đi theo chỉ đường của maps.

Lăng Trường Diễn      Lăng Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng Đế – Nguyễn Phúc Nguyên nằm ở địa phận núi xã Hải Cát, huyện Hương Trà, nay là thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Trước kia lăng ở Sơn Phận, huyện Quảng Điền, sau mới dời về đây. Lăng nằm ở phía tả ngạn sông Hương, cách bờ sông khoảng 200m, cách trung tâm thành phố Huế 6 km đường chim bay về phía tây-nam.

    Vị trí của lăng Trường Diễn trên bản đồ Google
     Hiện tại chưa có đường đi vào lăng. Muốn đi vào lăng, từ cột trụ biểu ngay bên đường bê tông cạnh sông Hương, phải đi qua vườn nhà dân, qua suối nhỏ (theo đường màu vàng) hoặc từ vị trí này trên maps đi theo đường bê tông rồi đường đất băng qua rừng phi lao, ruộng lúa để đến lăng (đường màu tím).
Lăng Trường Diễn

Lăng Trường Diên

     Lăng Thần Tôn Hiếu Chiêu Hoàng Đế – Nguyễn Phúc Lan nằm ở địa phận núi An Bằng, phủ Thừa Thiên, nay thuộc thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Lăng nằm bên tả ngạn dòng Hữu Trạch, cách bờ sông khoảng 170m, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 11 km đường chim bay về phía tây-nam. Trong các lăng mộ của 9 chúa Nguyễn, lăng Trường Diên là công trình đã bị xuống cấp trầm trọng nhất. Hiện tại lăng đã được trùng tu mới.

    Vị trí của lăng Trường Diên trên bản đồ Google
     Ở ngay gần cầu Hữu Trạch có đường bê tông đi vào lăng.
Lăng Trường Diên

Lăng Trường Hưng

     Lăng Thái Tôn Hiếu Triết Hoàng Đế – Nguyễn Phúc Tần nằm ở địa phận núi xã Hải Cát, phủ Thừa Thiên, nay là thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Lăng nằm ở tả ngạn sông Hương, cách bờ sông khoảng 800m, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km về phía tây-nam. Lăng hiện tại còn khác nguyên vẹn và là lăng duy nhất có nhà bia.

    Vị trí của lăng Trường Hưng trên bản đồ Google
     Hiện tại chưa có đường vào lăng. Từ vị trí này trên maps , đi theo đường đất đến cuối đường gặp cây cầu, lội qua suối, băng qua đồng lúa và khu vườn để tới lăng (theo đường màu vàng)Lăng Trường Hưng

Lăng Trường Mậu

     Lăng Anh Tôn Hiếu Nghĩa Hoàng Đế – Nguyễn Phúc Thái nằm ở địa phận núi Kim Ngọc, huyện Hương Trà, nay thuộc thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Lăng nằm ở phía tả ngạn dòng Tả Trạch, cách bờ sông chừng 1500m, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 11 km đường chim bay về phía tây-nam. Lăng còn khá nguyên vẹn nhất so với các lăng khác.

    Vị trí của lăng Trường Mậu trên bản đồ Google
     Hiện chỉ có đường đất đi ngang qua đất trống nhà dân để vào lăng. Từ vị trí này băng qua đất trống nhà dân rồi theo đường mòn đi qua vườn cây để tới lăng (đường màu vàng). Lăng Trường Mậu

Lăng Trường Thanh

     Lăng Hiển Tôn Hiếu Minh Hoàng đế – Nguyễn Phúc Chu nằm ở địa phận núi Kim Ngọc, huyện Hương Trà, nay thuộc thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Lăng nằm ở tả ngạn dòng Tả Trạch, cách bờ sông 850m, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10,5 km đường chim bay về hướng tây-nam. Lăng mới được trùng tu khá khang trang.

    Vị trí của lăng Trường Thanh trên bản đồ Google
     Lăng nằm ngay gần đường bê tông chỉ cần đi theo chỉ đường của maps.

Lăng Trường Phong

     Lăng Túc Tôn Hiếu Ninh Hoàng Đế – Nguyễn Phúc Thụ nằm ở núi Định Môn, huyện Hương Trà, nay thuộc làng Định Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Lăng nằm ở tả ngạn dòng Tả Trạch, bên cạnh khe Trường Phong, cách bờ sông gần 2 km, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 12 km về phía nam. Lăng Trường Phong gần như rơi vào cảnh hoang phế do nằm ở vị trí hẻo lánh giữa rừng cao su, ít người lui tới.

    Vị trí của lăng Trường Phong trên bản đồ Google
     Hiện tại chỉ có đường mòn để vào lăng. Từ vị trí này trên maps đi theo đường mòn băng qua rừng cao su để tới lăng (đường màu vàng).
Lăng Trường Phong

Lăng Trường Thái
     Lăng Thế Tôn Hiếu Vũ Hoàng Đế – Nguyễn Phúc Khoát nằm ở núi La Khê, huyện Hương Trà, nay là làng La Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Lăng nằm ở tả ngạn dòng Tả Trạch, cách bờ sông khoảng 800m, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10,5 km đường chim bay về hướng tây-nam. Lăng nằm ở nơi hẻo lánh và khó tiếp cận.

    Vị trí của lăng Trường Thái trên bản đồ Google

     Hiện chỉ có đường đất đi vào lăng. Từ vị trí này đi theo đường đất, rồi băng qua ruộng lúa rồi leo lên lăng (đường màu vàng).
Lăng Trường Thái

Lăng Trường Thiệu

     Lăng Duệ Tôn Hiếu Định Hoàng Đế – Nguyễn Phúc Thuần nằm ở địa phận núi La Khê, huyện Hương Trà, nay thuộc làng La Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Trước kia lăng ở địa phận huyện Bình Dương đất Gia Định, đến năm Gia Long thứ 8 thì được rước về vị trí hiện tại. Lăng nằm ở tả ngạn dòng Tả Trạch, cách bờ sông chừng 400m. Lăng Trường Thiệu đã bị xuống cấp nặng nề. Nhiều đoạn tường thành của lăng đã sụp đổ.

     Vị trí của lăng Trường Thiệu trên bản đồ Google
     Lăng nằm gần Lăng Trường Cơ của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, ngay bên hông trường tiểu học. Đi thẳng vào trường rồi rẻ phải là tới (đường màu tím).
Lăng Trường Thiệu

Chơi Video

Những bài viết bạn có thể sẽ quan tâm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *