Danh mục: Huế

Lăng Trường Diễn 0

Lăng các chúa Nguyễn

     Đã hơn 400 năm kể từ ngày chúa Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ phủ Thuận Hóa, mở đầu cho công cuộc Nam tiến, mở rộng lãnh thổ tạo nên nước Việt...