Danh mục: Nhà Nguyễn

Vua Gia Long 0

Vua Gia Long sợ gì nhất?

      Vua Gia Long, vị vua sáng lập triều Nguyễn, đã trải qua một cuộc đời nhiều thăng trầm nhất trong lịch sử Việt Nam. Sinh ra trong gia đình đế vương nhưng ngài...