Đại Cung Môn – Cửa chính từ Điện Thái Hòa vào Tử Cấm Thành

     Đại Cung Môn là cửa chính vào Tử Cấm Thành, có 5 gian (không chái) được làm năm 1833 thời vua Minh Mạng, gồm 3 cửa. Cửa ở gian chính giữa chỉ dành cho vua. Mặt sau hai bên có hai hành lang nối với Tả Vu, Hữu Vu. Công trình kết cấu bằng gỗ, mái lợp ngói lưu li, bộ vì kèo theo phong cách đời Minh Mạng, lối đi lát đá dẫn đến cổng. Công trình này cùng với điện Cần Chánh (và một loạt cung điện khác) trong Tử Cấm Thành đều bị đốt cháy năm 1947, hiện nay đang được Trung tâm Bảo Tồn Di Tích Huế cùng chuyên viên của Đại học Waseda nghiên cứu chuẩn bị cho phục dựng.

     Sau Đại Cung Môn là sân bái mạng có đặt hai vạc đồng (đánh dấu bằng hai chấm tròn). Hai dãy hành lang hai bên dẫn đến Tả Vu và Hữu Vu. Đối diện Đại Cung Môn, qua sân bái mạng, là Điện Cần Chánh. Bước qua Đại Cung Môn là đến mặt sau của Điện Thái Hòa.

Đại Cung Môn
Đại Cung Môn nhìn từ Điện Thái Hòa
Đại Cung Môn
Lính canh ở Đại Cung Môn
Đại Cung Môn
Toàn cảnh Đại Cung Môn nhìn từ sân chầu Điện Cần Chánh
Đại Cung Môn
Đại Cung Môn
Đại Cung Môn
Một anh lính đang đứng canh trước Đại Cung Môn
Đại Cung Môn
Một vị quan đang đứng chầu trước Đại Cung Môn, ngay phía sau Điện Thái Hòa
Đại Cung Môn
Hai anh lính đang đứng ngồi ở phía sân sau Điện Thái Hòa, trước Đại Cung Môn
Đại Cung Môn
Hành lang dẫn sang nhà Tả Vu

Những bài viết bạn có thể sẽ quan tâm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *