Author: pioggia

Vua Gia Long 0

Vua Gia Long sợ gì nhất?

      Vua Gia Long, vị vua sáng lập triều Nguyễn, đã trải qua một cuộc đời nhiều thăng trầm nhất trong lịch sử Việt Nam. Sinh ra trong gia đình đế vương nhưng ngài...

Lăng Trường Diễn 0

Lăng các chúa Nguyễn

     Đã hơn 400 năm kể từ ngày chúa Nguyễn Hoàng đem quân vào trấn thủ phủ Thuận Hóa, mở đầu cho công cuộc Nam tiến, mở rộng lãnh thổ tạo nên nước Việt...

Gia Long và người Pháp 0

Vua Gia Long và người Pháp

Gia Long – Nguyễn Ánh là vị vua có công thống nhất Việt Nam sau gần 300 năm chia cắt và chiến tranh kể từ thời Nam Bắc triều tới hết thời Tây Sơn...

Nhóm tháp A 1

Thánh địa Mỹ Sơn

Nhóm tháp A Nhóm tháp A Nhóm tháp A Nhóm Tháp B C D Nhóm Tháp B C D Nhóm Tháp B C D Nhóm Tháp B C D Nhóm Tháp B C D...

Dân tộc Chàm lược sử 0

Dân tộc Chàm lược sử

Trải qua bao nhiêu tang thương biến đổi, người dân Chàm hiện hợp thành một khối thiểu số công dân Việt Nam, sống tập trung tại những thông ấp riêng, rải rác ở các...

Phù Nam 0

Sử liệu Phù Nam

Phù Nam là một Vương quốc thành lập từ thế kỷ thứ 12 trước Dương lịch, theo sử Trung Hoa, và có thể lập quốc nhiều thế kỷ trước thời ấy. Nhưng theo các...

Angkor - Đế Thiên Đế Thích 1 0

Angkor – Đế Thiên Đế Thích

…Angkor là tiếng gọi chung cho vùng đất trong tỉnh Siem Reap, lãnh thổ Cao Miên, nơi có những đền đài xây toàn bằng đá nguyên khối chồng chất lên nhau, tạo thành một...